Dopolnitev 24. razpisa za mojstrske izpite

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavlja razpis za opravljanje mojstrskega izpita za naslednja dodatna mojstrska naziva: 

 

53. Mojster suhomontažne gradnje

54. Mojster polagalec talnih oblog 

 

 

RAZPISNI ROK ZAČNE TEČI 1. septembra
in traja do 31. decembra 2022.

Pristopni roki na dopolnjenem 24. razpisu za mojstrske izpite
V okviru dopolnjenega 24. razpisa je določen pristopni roki in sicer:

  • drugi pristopni rok je 11. oktober 2022 (rok za oddajo popolnih vlog je do 23. septembra 2022).

Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita
V skladu z določili 28. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/2004 – UPB 102/07) ima pravico do opravljanje mojstrskega izpita, kdor:
- je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
- je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit,
- ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.
Delovne izkušnje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za pristop k mojstrskemu izpitu pa je dolžan obvezno k vlogi priložiti potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno obdobje pridobivanja izkušenj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri njem opravljal.

Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita pošljejo kandidati skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali na spletni strani www.ozs.si/mojstri.

Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati pošljejo na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom 'Mojstrski izpiti' ali jo prinesejo osebno. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po vložitvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu z določitvijo pristopnega roka. 

Prijavnina
Kandidat mora ob vložitvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega izpita poravnati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita. Dokončni obračun stroškov bodo kandidati prejeli skupaj z obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita je za vsak naziv objavljen na spletni strani www.ozs.si oziroma http://www.ozs.si/prispevek.asp?IDpm=1836 ter na vseh območnih obrtno-podjetniških zbornicah.

 


Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, področje mojstrskih izpitov,  telefon: 01 58 305 74 ali 01 58 305 09.

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information