Pravilnik o podeljevanju priznanj pri OOZ Radovljica

1. člen

Ta pravilnik ureja način, pogoje in postopek podeljevanja priznanj za okrogel jubilej (10, 20, 30..)članstva pri OOZ Radovljica, jubilej za tradicijo ter posebna priznanja, ki jih podeljuje Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica (v nadaljevanju: OOZ Radovljica).

2. člen

Priznanja za okrogle jubileje se podeljujejo za spodbujanje članstva ter kot zahvalo za podporo obrtni zbornici, pa za nadaljevanje dejavnosti in ohranjanje tradicije. OOZ Radovljica lahko izjemoma podeli tudi posebno priznanje za posameznike ali organizacije (priznanje za najstarejšega obrtnika, za posebne zasluge ob jubileju OOZ Radovljica…), ki bistveno prispevajo k izboljšanju kakovosti delovanja OOZ Radovljica in obrtništva nasploh.

3. člen

Priznanja za okrogle jubileje članstva pri OOZ Radovljica ter za jubileje v tradiciji poslovanja se podeljujejo članom zbornice enkrat letno praviloma na novoletni prireditvi, jubileju OOZ Radovljica, oziroma na drugem pomembnem dogodku OOZ Radovljica.

4. člen

Posebno priznanje - Priznanje za najstarejšega obrtnika leta in priznanje za posebne zasluge se prav tako podeljuje enkrat letno praviloma na novoletni prireditvi, jubileju OOZ Radovljica, oziroma na drugem pomembnem dogodku OOZ Radovljica. Priznanje zagotovi OOZ Radovljica, podeljuje pa jo predsedni-ca/-k ali po pooblastilu drug predstavnik OOZ Radovljica. Posebno priznanje za aktivne člane OOZ Radovljica se ob jubilejih podeljuje tudi za aktivno sodelovanje v organih OOZ Radovljica in OZS. Priznanje po predlogu OOZ Radovljica potrdi UO OZS, ki pa priznanje tudi zagotovi in ga podeli.Pri izbiri kandidata za priznanje se upoštevajo kriteriji:

1. priznanje za okrogel jubilej za 10, 20, 30.. let članstva pri OOZ Radovljica:

- da v letu podeljevanja priznanja dosega okrogel jubilej članstva pri OOZ Radovljica;

- da je član OOZ Radovljica in ima poravnane obveznosti do OOZ Radovljica in OZS;

2. priznanje za tradicijo:

- da v letu podeljevanja priznanja skupaj s predhodnikom dosega okrogel jubilej članstva pri OOZ

Radovljica in hkrati neprekinjeno nadaljuje dejavnost po članu;

- da je član OOZ Radovljica in ima poravnane obveznosti do OOZ Radovljica in OZS;

3. priznanje za posebne zasluge:

- da ima pri delovanju OOZ Radovljica ali OZS posebne zasluge za delovanje, da je član ali bivši

član ali -je/-bil zaposlen na OOZ Radovljica;

4. priznanje za aktivnost v organih OOZ Radovljica in OZS:

- po Pravilniku o Priznanjih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

5. člen

Jubilante se na dan 31.12. zajame iz članskega registra pri OZS in seznam objavi v glasilih OOZ Radovljica. Objava zajema tudi poziv vsem tistim, ki v seznamu niso zajeti in v letu dopolnijo okrogel jubilej. Člani so dolžni v roku jubilej sporočiti na OOZ Radovljica.

6. člen

Priznanja za jubileje podeljuje OOZ Radovljica v obliki diplome, ki vsebuje:

- znak Območne obrtno-podjetniške zbornice Radovljica in naziv,

- naziv samostojnega podjetnika ali podjetja ter ime in priimek lastnika podjetja ali direktorja,

- opis priznanja (priznanje za ___ let članstva, priznanje za najstarejšega člana, priznanje za

posebne zasluge,.. ),

- datum podelitve,

- žig in podpis predsedni-ce/-ka zbornice;

7. člen

Upravni odbor potrdi prejemnike priznanj, lahko ob izjemnih primerih tudi določi namen podelitve priznanja in zagotovi izdelavo priznanj.

8. člen

Priznanje prejme član, oziroma lastnik podjetja, lahko tudi direktor. Izjemoma lahko priznanje prejme tudi zaposlen pri članu, če ima posebne zasluge v podjetju.

9. člen

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu UO OOZ Radovljica, enako velja tudi za vse nadaljnje spremembe pravilnika.

 

Radovljica, 8.11.2021

Marija Hudovernik,

Predsednica OOZ Radovljica

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information