PREVERJANJE OBSTOJA ELABORATA EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI

 

PREVERJANJE OBSTOJA ELABORATA EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI

Inšpektorat za delo v zadnjem času preverja obstoj elaborata eksplozijske ogroženosti.

Kdaj je potrebno izvajati ukrepe protieksplozijske zaščite?

Na podlagi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (19. člen): »za izvajanje obveznosti (predpisanih v 15. členu tega pravilnika)«, mora delodajalec zagotoviti elaborat eksplozijske ogroženosti, ki se redno usklajuje z dejanskim stanjem.

Ukrepe protieksplozijske zaščite je potrebno izvajati, kadar v delovnih procesih obstaja možnost tvorbe eksplozijske zmesi. Eksplozijsko zmes lahko tvorijo:

  • hlapi vnetljivih tekočin oz. plinov pomešanih z zrakom
  • gorljiv prah pomešan z zrakom.

V kolikor se v procesih uporabljajo vnetljive tekočine, plini ali gorljiv prah oz. v kolikor pri procesih nastaja gorljiv prah, je potrebno izvajati ukrepe protieksplozijske zaščite.

Primer: Kaj predstavlja nevarnost za tvorbo eksplozijske zmesi?

o    Uporaba vnetljivih tekočin (npr. barv, lakov, redčil) – lakirnice, lakirne komore itd.

o    Nanašanje premaznih sredstev s pištolo (brizganje); predstavlja nevarnost tudi pri večini premaznih sredstev na vodni osnovi.

o    Prah, ki nastaja pri obdelavi lesa (odsesovalni sistemi, silosi, filtri) – lesnopredelovalna  industrija.

 

Delodajalec je dolžan oceniti tveganja, ki izhajajo iz eksplozivnih atmosfer pri napravah, uporabljenih

snoveh, postopkih in njihovih morebitnih medsebojnih vplivov vsaj z upoštevanjem verjetnosti nastanka eksplozivnih atmosfer in njihovega trajanja, verjetnosti, da bodo viri vžiga (vključno z  elektrostatično razelektritvijo) prisotni, aktivni in učinkoviti in velikosti predvidenih učinkov eksplozij.

 

Delodajalec mora razvrstiti prostore, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere (eksplozijsko ogrožene prostore), na cone eksplozijske nevarnosti. Cone eksplozijske nevarnosti morajo biti določene v elaboratu eksplozijske ogroženosti.

 

To je dokument, ki ga je potrebno sestaviti pred začetkom dela ter znova pregledati in popraviti, kadar se pojavijo bistvene spremembe.

 

V načelu pa sam elaborat eksplozijske ogroženosti ne zadošča, saj ga moramo dati oz. poskrbeti za njegovo preverjanje s strani pooblaščene inštitucije (samo nekaj podjetji v Sloveniji), ki izda certifikat o ustreznosti elaborata.

 

Več informacij je objavljenih v Priročniku za lesarje: http://prirocnik.lesarji.si/prirocnik/varstvo-pred-pozarom/protieksplozijska-zascita

 

V splošnem stvari veljajo tudi pri drugih dejavnostih, pri katerih obstaja možnost tvorbe eksplozijske zmesi in s tem eksplozijske ogroženosti.

 

 
 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information