SAZAS - opomin

SAZAS je v tem mesecu razposlal uporabnikom Opomine za neplačana nadomestila SAZASu.

Poslal je tudi tistim, ki redno plačujejo po Tarifi 1998 in ne po neveljavni tarifi 2006, po kateri SAZAS vseeno še izdaja račune. Tako je tem, ki plačujejo po tarifi 1998, poslal opomin za neplačano razliko med 1998 in 2006.

Glede na vedenje in informacije iz preteklosti, gre za njihovo redno letno akcijo, ko konec leta razpošljejo opomine za neplačane obveznosti (po njihovem stališču in evidencah). Tako tistim, ki dejansko nič ne plačujejo in tistim, ki so tako zavedeni v njihovi evidenci, tudi, če neupravičeno.

Predlagamo, da vsak član:

- pregleda opomin in preveri ali so vsa plačila, kot so zavedena na opominu, pravilno zavedena. Ali pa si je morda SAZAS po svoje beležil plačila.

- ali imate plačana nadomestila za vse mesece na opominu….ali pa je kje zavedeno 0.00 EUR. če je 0,00 EUR, zakaj? Ker ni plačal ali SAZAS ni pravilno zabeležil?

- tisti, ki plačujejte po tarifi 1998: ali plačujete za isto kategorijo kot jo SAZAS zaračunava po 2006 in gre le za razliko tarifa 1998/2006;

- tisti, ki plačujte po tarifi 1998: ali je pravilno zaokrožil decimalke pri preračunu po tarifi 1998?

 

A.

Pri tistem, pri katerem se ugotovi, da dejansko ne plačuje SAZASu, pa bi moral, ali da res ni plačal za določen mesec, mu seveda svetujemo, da naj to poravna. Ob tem pa ga opozarjamo, da na nakazilo jasno napiše za kateri mesec plačuje, da si ne bo SAZAS po svoje knjižil.   Pri tem pa bodite pozorni na to, ali je morda terjatev za določen neplačan mesec iz opomina, že zastarala. Zastaralni rok je pri tistih, ki imajo sklenjeno pogodbo 3 leta, pri tistih, ki pa je nimajo, pa 5 let.

B.

Če ugotovite, da je SAZAS nepravilno knjižil vaša plačila, imate pa dejansko plačana nadomestila, odreagirajte. SAZASu se pošlje pisni (s priporočeno pošto) odgovor, reklamirate opomin in podkrepite z dokazi.

C.

Če iz opomina izhaja, da SAZAS terja le razliko med tarifo 1998 in 2006, predlagamo, da tudi pisno (s priporočeno pošto) zavrnete ta opomin kot neutemeljen. Pripenjamo možen vzorec odgovora na takšen opomin.files/Odgovor_na_opomin_SAZAS_-_vzorec.doc

Če bo šlo za situacijo, da ne predvajate več glasbe, boste vzorec ustrezno  spremenili, to je posamezne dikcije spremenili v preteklik…« sem bi dolžan plačevati….«…Vzorec je torej le pripomoček, ki pa ga morate prilagoditi vsaki situaciji posebej.

D.

Še posebej pa ponovno opozarjam: z julijem 2013 se je DDV iz 8,5% dvignil na 9,5%. To pomeni, da so se tudi nadomestila SAZASu temu ustrezno zvišala. Tako preverite, ali je od julija 2013 dalje plačilo za 1% povišan DDV k nadomestilu, ali ne. Na to smo že opozarjali.

Če pri plačilih ni upoštevan za 1% povišan DDV (torej namesto 8,5%, 9,5% DDV) od julija 20013 dalje, predlagam, da pri naslednjem nakazilu plačate še to razliko za nazaj. Pri tem pa ponovno posebej poudarjam:  v nakazilu naj bo jasno-izrecno zapisano kaj točno plačujete-nakazujete, to je v smislu, da gre pri tem nakazilu za plačilo razlike v povišanem DDV za mesece julij 2013 do X meseca 2015, x EUR mesečno.

Če je kdo že lani plačal z enim nakazilom razliko še za premalo plačan DDV od julija 2013 dalje: ali  mu je SAZAS pravilno knjižil to razliko? Če ne, naj se to v pismu SAZASu napiše in zahteva.

Naj ponovno poudarimo: TARIFA 2006 ni veljavna. TAKO JE ODLOČILO SODIŠČE! Kdo plačuje po 2006, plačuje po napačni tarifi, neutemeljeno višji znesek kot pa bi ga moral. S tarifo 2006 je torej bila neveljavno povišana tarifa 1998.

(Ob tem znova spominjamo, da je v letu 2008 za določene gostince bila sprejeta tarifa, ki jo je določil Svet za avtorsko pravo (kriterij za odmero je promet), a SAZAS izdaja račune po Tarifi 2006.)

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information