Katalog informacij javnega značaja OOZ Radovljica

Katalog informacij javnega značaja OOZ Radovljica


1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica

Skrajšani naziv:

OOZ Radovljica

Naslov:

Gorenjska cesta 20

Pošta:

4240 Radovljica

Telefon:

04/53 20 280, 282

Telefaks:

04/53 20 290

E-pošta

  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Predsednica OOZ:

Marija Hudovernik

Kontaktna oseba:

Petra Ambrožič, Vesna Odar 

Datum prve objave kataloga:

23.12.2005

Datum zadnje spremembe:

21.10.2014

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.ooz-radovljica.si

Druge oblike kataloga

/

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja zbornice

 • 1. Zastopanje interesov članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti
 • 2. Informiranje članov
 • 3. Opravljanje storitev za člane
 • 4. Izvajanje javnih pooblastil
 • 5. Opravljanje nalog za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

  Člani
  (Občina Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica)

  Skupščina              

  Upravni odbor            Nadzorni odbor

  Strokovna služba

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojne osebe

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi

Predpisi lokalnih skupnosti

http://zakonodaja.gov.si/

Predpisi EU

http://zakonodaja.gov.si/

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Priloga vaš program dela
Priloga vaš statut

 • Vizija in strateške usmeritve obrtno zborničnega sistema
 • Planski dokumenti OOZ za leto 2013
 • Statut OOZ

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:

 

 

 

 • Opis dostopa preko spleta-informacije javnega značaja, ki so predstavljene na spletnih straneh OOZ, so dostopne vsakomur, ki imajo dostop do interneta
 • Opis »fizičnega« dostopa – posamezne informacije javnega značaja ima pravico pridobiti vsakdo, tako da si jo pridobi na vpogled ali si pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski dopis. Uradna oseba mora prosilcu omogočiti na vpogled ali prepis dokumenta ali fotokopijo na sedežu Območne obrtno-podjetniške zbornice na kateri se hrani spis in sicer najpozneje v roku 20 delovnih dni po prejemu vloge za pridobitev informacije. Zahtevo za pridobitev informacije mora posameznik podati  pisno ali ustno. Če je posameznik zahteval, da se mu da informacija na vpogled, je zbornica dolžna omogočiti vpogled tako, da ima posameznik dovolj časa, da se seznani z vsebino.
   
           Uradne ure
 
  Ponedeljek 8.00 – 12.00
  Torek samo za člane zbornice
  Sreda 13.00 – 16.00
  Četrtek samo za člane zbornice
  Petek 8.00 – 12.00

Območna obrtno-podjetniška zbornica Radovljica podatke vpisane v obrtni register v skladu z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja tudi posreduje zainteresiranim. Podatke posredujemo v obliki datoteke (Word), nalepk ali v obliki seznama izpis na papirju. Podatki o posamezni firmi vsebujejo naziv, naslov, poštno številko in ime pošte. Če so pri posamezni firmi vpisani tudi telefoni in e-mail naslov, posredujemo tudi te podatke. Ti podatki so vpisani v obrtni register ob izdaji obrtnega dovoljenja oziroma sklepa o vpisu v obrtni register.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih  informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 • 1. Odpiranje dejavnosti in pridobitev obrtnega dovoljenja
 • 2. Odjava dejavnosti in izpis iz obrtnega registra
 • 3. Posredovanje podatkov o številu vpisanih subjektov v obrtni register po posameznih dejavnostih
 • 4. Izdelava in posredovanje seznamov članov vpisanih v obrtni register za določene ciljne skupine (po dejavnostih)

 Odgovorna oseba za dajanje informacij: Petra Ambrožič, vodja

Predsednica OOZ Radovljica: Marija Hudovernik

 

 

 

 

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information